Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 32 Next Page
Page Background

2e beheerplannen ISGD MAAS en SEINE

Toestand en ecologisch potentieel van de oppervlaktewaterlichamen in 2013

Natuurlijke waterlichamen

Ecologische toestand

Zeer goed

Goed

Gemiddeld

Matig

Slecht

Onbekend

Kunstmatige en sterk veranderde

waterlichamen Ecologisch potentieel

Onbekend

Goed en beter

Gemiddeld

Matig

Slecht