Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

Te leveren inspanning in totaal stikstof voor verontreinigingsbron landbouw

Inspanning voor landbouw

<= 0%

Tussen 0 en 25%

Tussen 25 en 50%

Tussen 50 en 75%

> 75%

Gebrek aan gegevens

Meer

Gebrek aan inkomende gegevens

Structuur van het WL

Waterlichaam in (zeer) goede toestand (macro-verontreinigingen)

Goed

Zeer goed

2e beheerplannen ISGD Maas en SEINE