Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

Netto-overschot in totaal stikstof

Overschot in totaal stikstof

<= 0 kg/

d

Tussen

0

en

150 kg/

d

Tussen

150

en

500 kg/

d

Tussen

500

en

2 500 kg/

d

> 2 500 kg/

d

Gebrek aan gegevens

Meer

Gebrek aan inkomende gegevens

Structuur van het WL

Waterlichaam in (zeer) goede toestand (macro-verontreinigingen)

Goed

Zeer goed

2e beheerplannen ISGD Maas en

SEINE