Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           

Inleiding

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

Het ontwerp van het derde beheersplan (PGDH3) voor de Waalse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten Maas, Schelde, Rijn en Seine is op 29 september 2022 door de Waalse regering aangenomen. Zij zijn onderworpen aan een openbare raadpleging van 02 november 2022 tot en met 02 mei 2023.

De tweede stroomgebiedbeheerplannen voor Wallonië werden goedgekeurd door de Waalse Regering op 28 april 2016.

Op 27 juni 2013 werden de eerste stroomgebiedbeheerplannen voor de Waalse gedeelten van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Maas, de Schelde, de Rijn et de Seine definitief door de Waalse Regering goedgekeurd.

Waterbeheerplannen Geef uw mening
Algemeenheden Overstromingen richtlijn