Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           

Inleiding

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

De derde beheersplannen worden momenteel opgesteld.

De tweede stroomgebiedbeheerplannen voor Wallonië werden goedgekeurd door de Waalse Regering op 28 april 2016.

Op 27 juni 2013 werden de eerste stroomgebiedbeheerplannen voor de Waalse gedeelten van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Maas, de Schelde, de Rijn et de Seine definitief door de Waalse Regering goedgekeurd.

Waterbeheerplannen Geef uw mening
Algemeenheden Overstromingen richtlijn