Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           
Home website KRW > Kaderrichtlijn Water > Waterbeheerplannen 2009-2015

Waterbeheerplannen 2009-2015

Alle versies van dit rubriek: [Deutsch] [français] [Nederlands]

Op 27 juni 2013 werden de eerste stroomgebiedbeheerplannen voor de Waalse gedeelten van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Maas, de Schelde, de Rijn et de Seine definitief door de Waalse Regering goedgekeurd.

SCHELDE
MAAS
RHIN - FR
SEINE - FR