Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           

Disclaimer

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

Welkom op de website „eau.wallonie.be” van de Waalse Overheidsdienst (W.O.D.).

Wij danken u voor uw belangstelling en wensen u een aangenaam bezoek.

Doel van de website

Deze website is voornamelijk gewijd aan de beheerplannen in verband met de kaderrichtlijn Water. De site wordt beheerd door een team binnen de SPWARNE   van de Waalse overheidsdienst. Alle vragen of opmerkingen in verband met de inhoud van de site kunt u richten aan : "eau@spw.wallonie.be“.

Kwaliteit van de informatie en van de dienst – Beperking van de aansprakelijkheid.

Wallonië besteedt veel zorg aan de ontwikkeling van deze website. Toch kan het noch de juistheid noch de volledigheid garanderen van de informatie die op de website wordt gegeven. De gebruiker moet zich er ook van bewust zijn dat deze informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. Hieruit volgt dat de SPW   alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, afwijst. Anderzijds, wanneer het om informatie en documenten gaat die onderwerp zijn van een officiële publicatie, zijn alleen de teksten die gepubliceerd zijn in het Belgisch staatsblad rechtsgeldig.

Hyperlinks op de website leiden de gebruiker naar andere websites, de SPW   kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die websites. Bovendien kan SPW   niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de website adressen of in domeinnamen.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te vermijden, de SPW   is echter niet aansprakelijk voor onderbrekingen van de dienst of andere technische problemen.