Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           
Home website KRW > Kaderrichtlijn Water > Waterbeheerplannen 2022-2027

Waterbeheerplannen 2022-2027

Alle versies van dit rubriek: [Deutsch] [français] [Nederlands]

De ontwerpen van de derde beheersplannen voor de Waalse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten Maas, Schelde, Rijn en Seine zijn op 29 mei 2022 door de Waalse regering goedgekeurd. Van 2 november 2022 tot en met 2 mai 2023 zal een openbare raadpleging worden gehouden.

De documenten over de kaderrichtlijn overstromingen zijn beschikbaar via de volgende link (klik hier).

De ontwerp-plannen waarover een openbare raadpleging wordt gehouden, zijn als volgt gestructureerd:

  • een gemeenschappelijk document voor alle districten, met een samenvatting van algemene informatie, gemeenschappelijke elementen en de specifieke kenmerken en bijzonderheden van elk district ;
  • het programma van maatregelen, dat alle gedetailleerde actiebladen bevat die zijn opgesteld om de gewenste doelstellingen te bereiken ;
  • een boekje om bekendheid te geven aan de ontwerpplannen ;
  • het milieueffectrapport.


Andere documenten die op de website beschikbaar zijn, dienen voor aanvullende informatie. Deze documenten maken geen deel uit van de documenten die voor het publiek toegankelijk zijn.

PGDH3 (NL) 
Maatregelen (NL) 
Brochure (NL) 
RIE (NL)