Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           
Home website KRW > Kaderrichtlijn Water > Waterbeheerplannen 2009-2015 > De begeleidende documenten en bijlagen (op dit moment alleen in het Frans)

De begeleidende documenten en bijlagen (op dit moment alleen in het Frans)

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

In deze rubriek kunt u de begeleidende documenten (in het Frans) van de beheerplannen downloaden in pdf-formaat.

! De documenten die online werden gezet kunnen worden gewijzigd na publieksraadpleging !

Raadpleeg het register van de voorgestelde maatregelen voor de beheerplannen : klik hierBijlagen 

Voor de waterbeheersplannen van een andere SGD, gebruikt het menu van rechterkant. .

Om Acrobat Reader gratis te verkrijgen, klikt op de ikoon : Acrobat Reader