Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           

Dankjewel

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

Merci. Enquête publique

Uw bijdrage is opgeslagen

Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek.

Voor de ontwikkeling van de definitieve versie van de beheerplannen
laten wij ons inspireren door uw bijdrage.

eau.wallonie.be