Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           
Home website KRW > Kaderrichtlijn Water > Openbaar onderzoeken > Uitdagingen voor een betere waterbescherming in Wallonië (16/09/13-17/03/14)

Uitdagingen voor een betere waterbescherming in Wallonië (16/09/13-17/03/14)

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

Gesloten onderzoek.

Naar aanleiding van de aanname van de eerste beheersplannen, begint een tweede cyclus voor de opstelling van de tweede plannen voor de periode 2016-2021.

Een kalender en een werkprogramma werden voorgelegd en aan openbaar onderzoek van 16/09/13 tot 17/03/14 gebonden teneinde deze uitwerking tot een goed einde te brengen, tot de goedkeuring van de toekomstige beheersplannen door de Waalse Regering.

Elf grote inzet werd de aandacht gevestigd op teneinde het beleid van het water in Wallonië te verbeteren en onze oppervlaktewater en grondwater te beschermen.

Deze 11 ‘Belangrijke kwesties’, die ook aan een openbaar onderzoek worden onderworpen, bepalen de grote werkassen van de toekomstige beheersplannen.

De inzet die voor een beter beleid van het water in Wallonië wordt geïdentificeerd en de resultaten van het onderzoek worden hier voorgesteld.

Nota: De versie in het Nederlands is niet de definitieve versie die door de Waalse regering wordt goedgekeurd. Zij is hier te raadplegen.