Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           
Home website KRW > Kaderrichtlijn Water > Waterbeheerplannen 2016-2021 > De milieudoelstellingen van de waterlichamen, geschat voor 2021

De milieudoelstellingen van de waterlichamen, geschat voor 2021

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

    Zie de gedetailleerde tabel van de milieudoelstellingen: Klik hier.

 Selecteer de Waterlichaam in de dropdown lijst hieronder...

 Milieudoelstellingen 2016_2021

    Legende:

* Chemische Doelstelling (zonder PBT)

Goede toestand reeds bereikt
Zeer goede toestand reeds bereikt.
Goed potentieel reeds bereikt.
Goede toestand voor 2015. Voor natuurlijke waterlichamen en grondwaterlichamen (niet gehaald).
Zeer goede toestand voor 2015. Voor natuurlijke waterlichamen (niet gehaald).
Goed potentieel voor 2015. Voor kunstmatige waterlichamen en sterk veranderde waterlichamen (niet gehaald).
Goede toestand voor 2021. Voor natuurlijke waterlichamen en grondwaterlichamen.
Zeer goede toestand voor 2021. Voor natuurlijke waterlichamen.
Goed potentieel voor 2021. Voor kunstmatige waterlichamen en sterk veranderde waterlichamen.
Afwijking voor het bereiken van een goede toestand.
Afwijking voor het bereiken van een goed potentieel.